26 de nov. 2021

ESPAIS

A Infantil hem començat els espais d’aprenentatge. Aquesta metodologia consisteix en organitzar l’alumnat, l’espai i els materials d’una manera pensada per tal d’evocar un entorn en el que els aprenetatges sorgeixin d’una manera natural i espontània. Gràcies a aquesta manera de fer, l’infant no només és el protagonista, sinó que és qui construeix el seu propi aprenentatge a partir dels descobriments; i ho fa mitjançant la pràctica, basant-se en l’assaig-error, i així va interioritzant nous coneixements aconseguint un aprenentatge plenament significatiu. A cada espai d’aprenentatge els infants troben diferents propostes que propicien la investigació i el descobriment autònom guiat pels interessos propis de cada nen i nena. Els infants desenvolupen tot el seu potencial dins d’un espai dissenyat per l’observació , la investigació i l’experimentació. Els espais d’aprenentatge evolucionen i es modifiquen a mida que el curs avança, responent sempre als interessos i necessitats dels infants. ESPAIS