3 d’abr. 2022

PSICOMOTRICITAT

El treball específic de la psicomotricitat a la sala és un moment essencial pels infants, on s'entreguen completament. Experimenten, aprenen i juguen amb totes les parts del cos, amb el control d'aquestes i de les seves emocions i processos. És un moment de plaer i aprenentatge de manera innata; s'expressen, es comuniquen, comparteixen, es relacionen, etc. Es treballen tots els aspectes de creixement i desenvolupament: afectiu i emocional, moral, motriu, cognitiu i social. La comunicació s'estableix amb el cos. És en aquest on es viuen i recorden les emocions viscudes a partir de les relacions amb un mateix i amb els altres, les frustracions i les angoixes. Aquesta manifestació dels aspectes més interns es realitza a partir del joc lliure, una activitat espontània i permissiva. Després de l'activitat motriu ve el moment de la representació de les experiències viscudes al llarg de la sessió. En les activitats de representació es passa del moviment a un pla més racional, és el moment de prendre distància de les sensacions viscudes a través de les activitats sensoriomotrius i simbòliques durant la sessió de psicomotricitat. Així doncs, la representació s’ajusta, per una banda al nivell maduratiu dels infants i, per l’altra, a allò viscut per la via del cos i les emocions. Aquestes representacions les realitzem amb diferents materials per tal de treballar les diverses maneres de comunicar-se i expressar-se. Psicomotricitat